Het bedrijf Blue42 sportmedische producten heeft verschillende webshops. Blue42 Sportbracestore.nl is een van de webshops van het bedrijf Blue42 sportmedische producten en is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden en geeft geen garanties voor schade die voorkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voorkomt uit vertraging, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door sportbracestore.nl en haar personeel.

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze site tot stand is gekomen is het mogelijk dat er foutieve of incomplete informatie op deze site staat. Wij en andere betrokken partijen bij deze website zijn niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade voortvloeiend uit het gebruik van deze site.